BCHQS huyện Diên Khánh tổ chức Hội nghị điểm tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về công tác hậu cần quân đội; chăm sóc sức khỏe bộ đội và xây dựng ngành y trong LLVT.

  • Từ khóa