Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2021; tham dự tại điểm cầu huyện Diên Khánh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Báo cáo viên Huyện ủy và Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

01/10/2021

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 159 lượt đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chính trị-xã hội huyện; đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc tỉnh trên địa bàn huyện.

21/05/2021

««« | 1 | 2 | 3 | »»»