Am Chúa-câu chuyện huyền thoại.

Thiên Y A Na là thánh mẫu của người Việt, Poh Nư Gar là nữ thần của người Chăm; quá trình giao lưu văn hóa của 2 dân tộc Chăm-Việt đã hình thành truyền thuyết thánh mẫu Thiên Y A Na Poh Nư Gar giáng trần trên núi Đại An và hiển thánh ở Tháp Bà, từ xưa trong dân gian lưu truyền câu sấm: “Am Chúa hiển nhân, Tháp Bà hiển Thánh”.

01/04/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»