Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức hội nghị thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040; tham  dự hội nghị có các ông/bà  trong Thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, các thành viên UBND huyện và Liên danh công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch Việt Nam và Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC (đơn vị tư vấn).

20/03/2023

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»