Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Chỉnh trang và phát triển khu dân cư ven sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (lần 2).

Chiều ngày 09/6/2021 UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Chỉnh trang và phát triển khu dân cư ven sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (lần 2). Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo UBND thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn và Công ty Cổ phần An Việt (đơn vị tư vấn).

11/06/2021

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»