Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Chỉnh trang và phát triển khu dân cư ven sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (lần 2).

Chiều ngày 09/6/2021 UBND huyện Diên Khánh đã tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Chỉnh trang và phát triển khu dân cư ven sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (lần 2). Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo UBND thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn và Công ty Cổ phần An Việt (đơn vị tư vấn).

11/06/2021

Công bố Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ có diện tích 50ha ó ranh giới tứ cận như sau: phía Bắc đất trồng lúa; phía Nam giáp đường Hương lộ 62 và khu dân cư; phía Đông giáp đường Quốc lộ 27C; phía Tây giáp đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm.

16/03/2021

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»