Huyện Diên Khánh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Ngày 12/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Diên Khánh họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

11/02/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»