MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường và Kế hoạch tăng cường điều kiện huy động trẻ mầm non đến trường giai đoạn 2022-2025

Chiều ngày 05/05, Mặt trận huyện tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường và Kế hoạch tăng cường các điều kiện đảm bảo huy động trẻ mầm non đến trường giai đoạn 2021-2025

10/05/2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Diên Khánh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Xác định Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp bộ đoàn và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thanh niên huyện Diên Khánh đã chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho đại hội, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội.

12/04/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»