Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Diên Khánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trong 02 ngày từ 29 – 30/6/2022, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Diên Khánh, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Diên Khánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 159 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên trên địa bàn huyện.

18/07/2022

Gần 100 cán bộ công đoàn chủ chốt dự hội nghị quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW.

Ngày 25/5/2022, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến dự hội nghị gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở của 52 trường học và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

09/06/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»