Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh.

UBND huyện Diên Khánh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thống nhất một số nội dung phục vụ việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo UBND thị trấn Diên Khánh và Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị (đơn vị tư vấn).

28/09/2019

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»