Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Diên Khánh (tháng 4/1947 - 4/2022)

Trải qua chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sauhơn35 năm thực hiện công cuộc đổi mới,Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Diên Khánh từng bước khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

09/05/2022

Diên Khánh tổ chức quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng ngày 20/4/2022, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

28/04/2022

Đền Hùng - khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

“Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương” là chủ đềcủa Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022; năm này, Lễ được tổ chức quy mô cấp tỉnh, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

12/04/2022

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»