Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện Diên Khánh.

  • Từ khóa