Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Diên Khánh

    Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Diên Khánh 2017;
    Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập đối với các thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Diên Khánh năm 2017, cụ thể xem văn bản đính kèm tại đây 221NV.pdf

21/04/2017

««« | 1 | 2 | »»»