Phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng anh” giai đoạn 2 tại huyện Diên Khánh.

  • Từ khóa