Về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ Lễ nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngàỵ Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022.

  • Từ khóa