Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Bán đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô 05 chỗ ngồi mang biển số 79-1727 do Văn phòng HĐND và UBND huyện Diên Khánh quản lý, sử dụng.

  • Từ khóa