Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Bắc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

  • Từ khóa