Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Diên Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

  • Từ khóa