Huyện Diên Khánh tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022.

  • Từ khóa