Công an huyện Diên Khánh ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử

  • Từ khóa