BCHQS huyện Diên Khánh quán triệt nội dung và ký kết thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

  • Từ khóa