Ban chỉ huy quân sự huyện Diên Khánh hành quân dã ngoại làm công tác Dân vận đợt 2 năm 2022.

  • Từ khóa