Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023

  • Từ khóa