UBND huyện Diên Khánh làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp về công tác số hóa dữ liệu Sổ hộ tịch.

  • Từ khóa