Huyện Diên Khánh Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2023.

  • Từ khóa