Tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em huyện Diên Khánh năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Diên Khánh về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em Huyện Diên Khánh năm 2021; Sáng ngày 01/6/2021, tại UBND xã Diên Sơn, UBND huyện Diên Khánh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em Huyện năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

04/06/2021

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử huyện Diên Khánh

Ngày 03/3/2021, UBBC huyện ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026.

05/04/2021

Thực hiện việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 07/02/2021 (105 ngày trước ngày diễn ra cuộc bầu cử ngày 23/5/2021), sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử huyện Diên Khánh (gọi tắt là Ủy ban bầu cử huyện) có 15 thành viên, gồm đại diện Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

05/04/2021

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»