Gương sáng trong phong trào phụ nữ huyện Diên Khánh

Là Người cán bộ Hội luôn đi đầu trong các nhiệm vụ được giao, năng nổ, nhiệt tình công tác; điển hình trong tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội huyện Diên Khánh, đó là Chị Phan Thị Đẹp, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Thọ.

29/04/2018

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»