Quy định mới về cấp Giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử

Từ ngày 15-2-2017, việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành

21/02/2017

««« | 1 | 2 | »»»