Đang online: 37

Số lượt truy cập: 2106771

Năm 2018, được sự quan tâm cấp ủy, Chính quyền địa phương các cấp, ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã phối hợp với các ban ngành hội, đoàn thể, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được truyền tải đến tận tay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các các đối tượng chính sách khác.