Đang online: 114

Số lượt truy cập: 1385053

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành 2 Thông tư mới quy định về hoạt động phát thanh, truyền hình: Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28-6-2016 quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương và Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30-6-2016 quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18-1-2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Thông tư 18/2016/TT-BTTTT quy định 7 kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia: Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTV1); Kênh thời sự - chính trị tổng hợp (VTC1); Kênh truyền hình Thông tấn (Vnews); Kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV); Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN); Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam (QHVN); Kênh truyền hình Nhân dân (Nhân dân); đối với tỉnh Khánh Hòa, kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương là Kênh Truyền hình Khánh Hòa (KTV). Tiêu chí xác định đối với kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia: Có tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp hoặc có tôn chỉ, mục đích, nội dung chuyên biệt, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng của quốc gia; phải bảo đảm thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 18 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 40% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh chương trình (trong đó bảo đảm thời lượng chương trình tự sản xuất mới phải đạt 50% thời lượng các chương trình tự sản xuất). Tiêu chí xác định đối với kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương: Có tôn chỉ, mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp, bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; phải bảo đảm thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 15 giờ/ngày; thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 20% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh chương trình (trong đó bảo đảm thời lượng chương trình tự sản xuất mới phải đạt 50% thời lượng các chương trình tự sản xuất). Các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải thực hiện việc cung cấp các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương quy định tại Thông tư này trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18-1-2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Bên cạnh đó, Thông tư 19/2016/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình: Định kỳ 6 tháng, các doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có trách nhiệm báo cáo hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp theo mẫu số 09/DVTHTT của Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 và tháng 7 hàng năm.

Được biết, Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28-6-2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-8-2016 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 6-7-2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30-6-2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2016.

BCXB
Theo stttt.khanhhoa.gov.vn