Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1384963

Nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao các cấp trong giai đoạn 2013 – 2017, Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2017 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Diên Khánh lần thứ VIII năm 2017.

Theo đó, Đại hội Thể dục thể thao cấp xã tổ chức thi đấu 5 môn trở lên (các môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện); thời gian tổ chức phải hoàn thành trước tháng 6/2016. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện dự kiến khai mạc vào ngày 25/3 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện với 10 giải thi đấu, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh và truyền thống như: việt dã, bóng đá, cầu lông, các môn võ… Thời gian thi đấu của các giải từ tháng 02 đến tháng 8/2017.

Qua Đại hội này cũng nhằm tập trung nguồn lực phát triển và nâng cao thành tích lực lượng vận động viên của huyện, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII năm 2017.

Hiền Ngân