Đang online: 83

Số lượt truy cập: 1385019

Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 02 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Nội dung chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm của huyện gắn với  thực hiện Kết luận số 53 ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 4 của Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, Uỷ ban Nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc và học tập trên địa bàn huyện tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2017.

Trong không khí sôi nổi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, sáng ngày 13/2 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Uỷ ban Nhân dân huyện đã tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2017. Tham dự có lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn cùng đông đảo thân nhân thanh niên có mặt sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đúng 7 giờ, buổi lễ giao nhận quân chính thức tiến hành, sau các nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, toàn huyện có 218 thanh niên lên đường nhập ngũ, với sức khoẻ và trình độ văn hoá của thanh niên đều cao hơn so với trước, trong đó có 5 đảng viên. Nhiều xã, thị trấn có tỉ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiếm trên 55% số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Gần 8giờ 30 phút, các khâu thực hành giao nhận quân hoàn tất. 100% thanh niên Diên Khánh trúng tuyển đã lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên của năm về tuyển quân.

Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 11 phát động phong trào thi đua “ doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”. Theo đó về tiêu chí thi đua, các doanh nghiệp, doanh nhân, ngoài việc thực hiện đúng các qui định của pháp luật, còn phải đạt được các tiêu chí về sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho từ 20 lao động trở lên. Kế hoạch đã đề ra các nội dung, phương thức, hình thức khen thưởng, phân công tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn. Đồng thời đề nghị Uỷ ban Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”.

Thực hiện công văn số 738 và 742 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện báo cáo số 134 của Văn phòng Tỉnh uỷ, ngày 8/2, Uỷ ban Nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng huyện, Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N6) trên người, tăng cường kiểm soát khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Ngày 10/2, Uỷ ban Nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo Phòng Văn hoá Thông tin xây dựng chuyên mục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên mục “ Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII” trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường viết tin bài cung cấp cho Cổng thông tin điện tử huyện về các chuyên mục nêu trên.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong tuần có các tin, nông dân các hợp tác xã Diên Sơn 1, Diên Lâm 2, Diên Thọ, Diên Phước và Diên Điền 2 mất mùa trên 335ha lúa Đông Xuân sớm, còn gọi là lúa vụ mùa. Nguyên nhân chính là do các đợt mưa lũ lụt cuối năm 2016 gây hại, lúa bị đất bồi, cát bồi lấp, trôi dạt. Riêng 4.000ha lúa Đông Xuân chính vụ đa phần đều sinh trưởng tốt. Hiện nay gần 200ha mỳ chính vụ ở xã Suối Tiên đang độ thu hoạch, nhưng nông dân trồng mỳ vẫn chưa thu hoạch do không có ai mua hoặc mua với giá thấp 1.000 đồng/kg mỳ củ tươi. Do đó, sau thu hoạch 1ha, nông hộ trồng mỳ lỗ hơn 7 triệu đồng. Đầu năm đến nay, nông dân huyện đã sản xuất hơn 170ha cây thực phẩm, đạt 38%kế hoạch năm, tương đường cùng kỳ năm ngoái, riêng dưa hấu đã thu hoạch trước Tết 4ha, hiện còn 7ha đang kỳ sinh trưởng. Huyện đang duy trì  và phát triển hơn 3.630ha cây lâu năm nhưng phần nhiều hiệu quả chưa cao, như xoài cát, tuỳ mùa, tuỳ năm doanh thu đạt 120 triệu đồng /ha, chuối 60 triệu đồng/ha và điều từ 20 đến 30 triệu đồng/ha.

Trong tuần còn có các tin, ngày 15/2, Đoàn xã Diên Thọ đơn vị được Huyện đoàn chọn làm điểm đã tiến hành Đại hội đại biểu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Chiều ngày 10/2 nhằm 14 tháng giêng âm lịch, Hội Đông Y huyện tổ chức kỷ niệm 226 năm ngày mất Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác (1791-2017). Năm 2016, toàn huyện phát hiện 96 bệnh nhân mới mắc bệnh lao phổi và 142 bệnh nhân lao các thể khác. Qua đó, Trung tâm Y tế huyện đã chủ động điều trị và phối hợp điều trị khỏi bệnh lao cho 78 người./.

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện