Đang online: 109

Số lượt truy cập: 1385048

Sáng ngày 18/1/2017, UBND xã Diên Tân đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở xã Diên Tân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan xã Diên Tân năm 2016. Về dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ, BCH Công đoàn cơ sở và toàn thể các cán bộ, công chức trong cơ quan.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017 của UBND xã, báo cáo kết quả công tác công đoàn cơ quan năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017.

Trong năm 2016, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của xã. Đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức mạnh của cả tập thể cũng như tính chủ động, sáng tạo trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn cơ quan xã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phan Hoàng Nguyên