Đang online: 36

Số lượt truy cập: 1384970

STT

CƠ QUAN VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG

LĨNH VỰC

ĐỊA CHỈ TRUY CẬP

01

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Công thương

http://cchc.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.nhatrang.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.camranh.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.ninhhoa.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.camlam.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.vanninh.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.dienkhanh.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.khanhson.khanhhoa.gov.vn

http://tthc.khanhvinh.khanhhoa.gov.vn 

02

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

03

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Công thương

04

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

05

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

06

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

07

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

08

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

09

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Công thương

 

10

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Kế hoạch và đầu tư

 

11

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Kế hoạch và đầu tư

 

12

Thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tài nguyên và môi trường

 

13

Thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Tài nguyên và môi trường

 

14

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tài nguyên và môi trường

 

15

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tài nguyên và môi trường

 

16

Thủ tục tặng giấy khen cho tập thể ngoài khu vực nhà nước

Nội vụ

 

17

Thủ tục tặng giấy khen cho cá nhân ngoài khu vực nhà nước

Nội vụ

 

18

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã

Nội vụ

 

19

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Nội vụ

 

20

Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Nội vụ

 

21

Thủ tục đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi huyện

Nội vụ

 

22

Thủ tục công nhận Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (khi hội có đề nghị) nhưng không đề nghị phê duyệt điều lệ hội (không sửa đổi, bổ sung điều lệ hội)

Nội vụ

 

23

Thủ tục cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Nội vụ

 

24

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Nội vụ

 

25

Thủ tục đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

 

26

Thủ tục đăng ký tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Nội vụ

 

27

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

Nội vụ

 

28

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội và công nhận Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (khi hội có đề nghị công nhận) đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Nội vụ

 

29

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

Tư pháp

 

30

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

Tư pháp

 

31

Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch

Tư pháp

 

32

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Tư pháp

 

33

Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)

Tư pháp

 

34

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Tư pháp

 

35

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tư pháp

 

36

Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

Tư pháp

 

37

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

38

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

39

Thủ tục cấp sao lục bản chính giấy phép xây dựng

Xây dựng - Giao thông

 

40

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

41

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

42

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

43

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Xây dựng - Giao thông

 

44

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Giáo dục và đào tạo

 

45

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Giáo dục và đào tạo

 

46

Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Giáo dục và đào tạo

 

47

Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Giáo dục và đào tạo

 

48

Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Giáo dục và đào tạo

 

49

Thủ tục tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Giáo dục và đào tạo

 

50

Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục

Giáo dục và đào tạo

 

51

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

 

52

Thủ tục điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

 

53

Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục

Giáo dục và đào tạo

 

54

Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

Giáo dục và đào tạo

 

55

Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước

Giáo dục và đào tạo

 

56

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke

Văn hóa và thông tin

 

57

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa và thông tin

 

58

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa và thông tin

 

59

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa và thông tin

 

60

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Văn hóa và thông tin

 

61

Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

62

Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng nhận nuôi dưỡng 1 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

63

Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

64

Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

65

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

66

Thủ tục trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

67

Thủ tục đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

68

Thủ tục đăng ký khai trình lao động của doanh nghiệp

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

69

Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

70

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp huyện

Y tế

 

 

 Các tin khác