Đang online: 50

Số lượt truy cập: 1384984


     Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2014 với 109 thủ tục hành chính, đến nay tại tỉnh Khánh Hòa đã có 473 thủ tục được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 tại 16 Sở, ngành và 08 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Tại 137 đơn vị cấp xã cũng có trên 10 thủ tục được áp dụng phương thức giao dịch này.

Với nguyên tắc lấy hiệu quả và chất lượng phục vụ làm ưu tiên hàng đầu, 473 thủ tục trực tuyến tập trung chủ yếu vào các nhóm thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, dễ tạo lập hồ sơ điện tử như: đăng ký kinh doanh, cấp các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ, thú y, kiểm dịch, xúc tiến thương mại, giao dịch bảo đảm về đất đai, giao thông vận tải, an toàn thực phẩm, xây dựng, lao động – thương binh và xã hội,...

Qua thời gian đầu bỡ ngỡ vì phương thức giải quyết thủ tục mới quá hiện đại, chưa từng được tiếp cận, đến nay số lượng hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết thành công tại tỉnh Khánh Hòa là trên 4.034 hồ sơ, tiêu biểu là các lĩnh vực: văn hóa thể thao: 761; nông nghiệp: 1.405; công thương: 687; giao thông vận tải: 171; thông tin và truyền thông: 50; cấp mã số quan hệ ngân sách, mã số dự án: 76. UBND thành phố Nha Trang đã giải quyết 40, tại UBND huyện Vạn Ninh đã giải quyết 30 hồ sơ. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh mặc dù vừa mới triển khai cũng đã giải quyết thành công gần 30 hồ sơ.

Phương thức này cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục bất cứ nơi đâu có máy tính nối mạng Internet, thậm chí chỉ cần điện thoại thông minh là thực hiện được, và có thể đăng ký thủ tục bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi có kết quả, khách hàng tự in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đem theo bộ hồ sơ chính thức đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả và thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và chỉ đến cơ quan hành chính 01 lần duy nhất. Riêng đối với thủ tục thông báo khuyến mãi, khách hàng thậm chí không cần phải đến cơ quan hành chính nữa.

Kết quả khảo sát ý kiến qua thư điện tử cho thấy, có 90,3% khách hàng cho biết thông tin về thủ tục trực tuyến rất rõ ràng, dễ hiểu, việc tạo lập tài khoản và đăng nhập hệ thống đơn giản, rất dễ thực hiện; 87,1% khách hàng đánh giá việc gửi hồ sơ thông suốt, không có vướng mắc gì. Có 90,3% khách hàng đánh giá việc giải quyết giải quyết hồ sơ rất nhanh, đạt yêu cầu; 93,5% cho biết lợi ích rõ nhất của thủ tục trực tuyến là tiết kiệm thời gian, đỡ đi lại, dễ thực hiện, ở đâu cũng làm được. Nhiều khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước đây muốn làm thủ tục thông báo khuyến mãi, doanh nghiệp phải tốn khoảng 3 triệu đồng tiền tàu xe, lưu trú cho mỗi lần nộp hồ sơ. Nay hầu như không phải tốn kém, do vậy có doanh nghiệp đã nộp hồ sơ điện tử trên 50 lần chỉ trong những tháng đầu năm 2016.

Theo kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bổ sung thêm thủ tục mức độ 3 và nâng nhiều thủ tục lên mức độ 4 để giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp giảm giấy tờ, chi phí và số lần đi lại thực hiện thủ tục, hiện đại hóa mạnh mẽ sự phục vụ của hệ thống hành chính.

Trước những lợi ích rõ ràng, trực tiếp, tỉnh Khánh Hòa rất mong người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tìm hiểu và mạnh dạn thực hiện thủ tục trực tuyến qua mạng Internet qua Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa (cchc.khanhhoa.gov.vn). Nếu gặp vướng mắc, có thể liên hệ với Sở Nội vụ (thông qua Phòng Cải cách hành chính, số điện thoại 0583.810440; email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn) để được hướng dẫn, hỗ trợ nhanh chóng.

Ngô Truyện – Giám đốc Sở Nội vụ
Nguồn cchc.khanhhoa.gov.vn