Đang online: 46

Số lượt truy cập: 1384980

Nhằm huấn luyện cho chiến sĩ lực lượng dân quân năm thứ nhất hiểu được vị trí, nhiệm vụ của lực lượng dân quân trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch; nắm và biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, chiến thuật từng người và tổ, thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2016.

Ban chỉ huy quân sự xã Diên An tổ chức huấn luyện cụm dân quân năm thứ nhất gồm các xã Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh. Dự khai mạc có Đại úy Cao Đình Thiện - trợ lý dân quân BCHQS huyện Diên Khánh, Bà Nguyễn Thị Thanh Lê - Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã, BCHQS 02 xã Diên Toàn, Diên Thạnh và 60 dân quân năm thứ nhất trong cụm huấn luyện.   


(Quang cảnh Kỳ họp)

Nội dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị pháp luật về những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù  địch đối với cách mạng Việt nam, một số nội dung chính về luật Dân quân tự vệ, một số vấn đề về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không, cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao; kỹ thuật dùng súng AR15, súng Grant, các nội dung huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn xa trúng hướng, các động tác sơ cấp cứu thương tạm thời, chuyển thương.

Qua huấn luyện, sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm cho dân quân, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Đợt huấn luyện LLDQ năm thứ nhất Cụm Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh sẽ kết thúc vào ngày 29/4.

Trúc Vy